+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Litt om reklame og strategi

Reklame og strategi henger tett sammen. Men det finnes forskjellige «lærer» innfor utarbeidelse av reklame. Strategi er viktig i begge, men det er uenighet om hva strategi er og hvilken rolle den skal ha. Grovt sett kan vi kalle den ene veien «Reason Why», og den...