EVERGOOD - USP INNOVATION

Roy arbeider som strategisk rådgiver på alle våre kaffemerker, med hovedvekt på videreutviklingen av Evergood og Ali. Det er et godt og konstruktivt samarbeid!

Ted Allergoth

Markedsdirektør, JOH-SALG AS

TELENOR - USP INNOVATION

Jeg har samarbeidet med Roy som rådgiver på mange av våre tjenester gjennom flere år. Hans solide merkevarekompetanse og hans strategiske tilnærming er en styrke som har betydd mye for vårt samarbeid.   Roy er lett å arbeide med, er konstruktiv, uformell og praktisk i sin arbeidsform.

Knut Østensen

Head of Marketing Communications , Telenor Norge. Business

IF - USP INNOVATION

Jeg har hatt et godt samarbeid rundt strategiarbeid med Roy gjennom mange år. Først i utviklingen av Europeiske og deretter i ulike enheter i If. Totalt sett så snakker vi om en periode på 15 år. Roy har alltid satt seg godt inn i de organisasjoner jeg har ledet og har gitt konkrete, funksjonelle råd.
Jeg kan gi han mine beste anbefalinger!

Ottar Sefland

Direktør Allianse og Firmaagenturer , If Skadeforsikring

PARTNER - USP INNOVATION

Norges største allianse av boligbyggelag står bak en ny merkeplattform for fellestjenester. Roy sitt bidrag i vårt strategiarbeid  har fornyet og forenklet  vår merkestruktur, og revolusjonert vår merkevaretenkning rundt fordeler til medlemmer  og boligselskap.  Roy evner å utfordre oss til å få frem essensen og kommunisere real og skikkelig medlemsverdi.

Gunhild Bognæs

Salgs- og markedssjef, Boligbyggelagenes Partner

PST - USP INNOVATION

“Roy Erik Hansen og Morten Kjærnes har ledet et omfattende omdømmeprosjekt i PST. Gjennom prosjektet har ledergruppen i PST definert et ønsket omdømmet for tjenesten. Deretter har medarbeiderne blitt involverte med å beskrive hva den enkelte enhet gjør som understøtter det ønskede omdømmet. Videre har de ansatte bidratt til å identifisere områder for forbedring slik at det ønskede omdømmet kan bygges tydeligere både internt og eksternt. Prosjektet har vært ledet og gjennomført av Roy og Morten etter en god modell og på en meget tilfredsstillende måte.”

Trond Hugubakken

Kommunikasjonsdirektør, PST

NORGES HANDIKAPFORBUND - USP INNOVATION

Norges Handikapforbund har vært gjennom en strategiprosess ledet av Roy Erik Hansen og Morten Kjærnes, hvor vi har sett på hvordan organisasjonen kan bli tydeligere og bli bedre på samhandling avdelingene i mellom. Tydeligere både internt i en kompleks organisasjon, og eksternt mot våre mange interessent-grupper. Dette har resultert i konklusjoner og prosesser som vil gjøre Handikapforbundet mer kraftfull og tydeligere, noe som nå vil prege de fleste av organisasjonens prioriteringer i tiden fremover. Dette vil kreve at vi intensiverer samarbeidet på tvers av våre ulike avdelinger. Prosessen har vært ledet på en overbevisende og engasjerende måte, og vi kan trygt anbefale Roy og Morten!

Kaare Moe

Markedssjef, Norges Handikapforbund

NORSK VISEFORUM - USP INNOVATION

Under Roy Erik Hansens kyndige ledelse fikk 25 frivillige i vår organisasjon en innføring i strategier rundt merkevarebygging. Dette ble en døråpner for mange og vil gi et løft til hele organisasjonen vår. Ved hjelp av Roy sine pedagogiske evner og profesjonelle formidling ble arbeidsverkstedet vårt utrolig vellykket og ikke minst gøy for de involverte. Hans tilnærming og språk egner seg like godt for frivillige organisasjoner som for næringslivet. Roy lever for å levere, og det gjorde han til gangs.

Audun Reithaug

Daglig leder, Norsk Viseforum

VITUSAPOTEK - USP INNOVATION

Jeg har arbeidet strategiprosesser med Roy over en lang periode, og det har vært både spennende, hyggelig og inspirerende.» Roy er svært strategisk dyktig og tydelig i sine anbefalinger rundt konseptet. Han ønsker alltid å levere de aller beste løsninger for kunden og har meget høyt servicenivå. Jeg gir han min beste anbefaling.

Janicke Ruud Nielsen

Kommersiell direktør , Norsk Medisinaldepot/Vitusapotek

ASSURANDØR - USP INNOVATION

Roy har arbeidet prosesser for merkevarstrategi med hele vår organisasjon. Først med styret, så med 32 avdelingsledere, og til slutt med alle våre 120 ansatte samtidig. Alle var fornøyd med prosessen. Den var både spennende, morsom og konstruktiv!

Terje Hansen

Styreleder, Assurandør.no

EUROPEISKE - USPINNOVATION-2

Roy Erik Hansen har arbeidet med strategisk merkevarebygging for Europeiske Reiseforsikring gjennom de siste 15 år.
Roy sin kompetanse og erfaring har bidratt til å utvikle Europeiske Reiseforsikring til den sterkeste merkevaren for reiseforsikring i Norge.

Bjørn Eikeland

Markedssjef, Europeiske Reiseforsikring