Vi tilbyr et godt verktøy for strategiske prosesser på en måte som gjør at dere kan benytte det kontinuerlig i deres egen organisasjon. Det innebærer ikke bare at vi fasiliterer strategiprosessene, men at dere får full tilgang til modellene og tankene bak via en DropBox som stadig oppdaterer seg.

les mer