+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Merkevarestrategi trenger å være en fast del av hverdagen.

Bilde av en "digital verktøykasse"

Vi har en god verktøykasse for strategiarbeid. Vi deler den med organisasjonen din!

Merkevarestrategi, og vår grunnleggende filosofi rundt det, er å gjøre et godt verktøy for strategiske prosesser tilgjengelig på en måte som gjør at dere kan benytte det i deres egen organisasjon.
Det innebærer at dere får full tilgang til modellene og tankene bak – i en DropBox som er i kontinuerlig utvikling. I tillegg til opplæring.
Måten å tenke merkevarestrategi på bør være en fast del av hverdagen. Om det blir det, vil det til slutt bli automatikk i at man tenker strategisk i det daglige, og fokuset i organisasjonen blir spisset.
Om det finnes en felles metodikk for organisasjonen, blir det heller ikke like enkelt for enkeltpersoner å ta med seg kunnskapen når de slutter, og organisasjonen opparbeider seg en strukturkapital rundt merkevarestrategi og prosesser som hele tiden vil vokse seg sterkere.
Det er dette som er vår målsetting for de kundene vi arbeider med:
  • En faste måte for hele organisasjonen å tenke markedsstrategi på
  • Et metodeverk som kan brukes på flere nivåer
  • Et metodeverk som alle i organisasjonen forstår – uavhengig av funksjon
  • Et metodeverk som skaper entusiasme når det benyttes
  • Et metodeverk som spisser kommunikasjonen og skaper preferanse
Opplæringen skjer via fasilitering av en konkret prosess, eller som en grundig gjennomgang av hele metodikken. Vi ønsker å bygge kunnskapen inn i organisasjonen din, ikke ta den med oss når vi går.
På denne måten kan organisasjonen arbeide med felles modeller og språk rundt omdømme-, og merkevarestrategi, på tvers av avdelinger, eksisterende produkter/ tjenester og innovasjonsprosjekter.

KONTAKT

 

Grunnmodellen for USP INNOVATION

Modellen viser hvilke faser vi starter med i våre arbeidsprosesser – enten det er på overordnet nivå, eller det gjelder et produkt eller en tjeneste. Vi arbeider modellen som en innovasjonsprosess. Det vil si at vi ender opp med en innovasjon på minst ett av de tre områdene – det kan være kommunikasjon, alternative målgrupper, produktforbedringer, eller for eksempel å etablere en ny kategori.