+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side
Bilde av omslaget til boken: Rosser Reeves - manden bag USP'et

Omslaget til verdens første bok om mannen bak USP – Rosser Reeves. Den er skrevet i 2002 av danske Renè Højris. Om den hadde vært skrevet i dag, ville nok en stor del av boken tatt for seg hvor effektivt dette tankesettet er for den digitale alderen. Det viser storheten til en av verdens mest profilerte reklamemennesker.

Digital markedsføring
– USP (Unique Selling Proposition) har aldri vært viktigere

Verden er snudd på hodet siden USP ble lansert av Rosser Reeves, men tankesettet bak USP har aldri vært viktigere for markedsførere.

Og tankesettet bak USP har aldri vært riktigere. Hvordan man skal fremheve den viktigste fordelen for brukeren på en måte som gjør den kjøpsutløsene  – og i tillegg formulere det kort. Det høres ut som om Rosser Reeves skreddersydde tankesettet sitt for digital markedsføring!

Litt om digital markedsføring og USP
Det å tenke langsiktig merkevarebygging har kanskje aldri vært vanskeligere enn i den tidsalderen vi er inne i akkurat nå.

  • Kanalene for kommunikasjon er mangedoblet
  • Produktutviklinger skjer med lynets hastighet
  • Bransjer forandres totalt i løpet av et år
  • Omdømmebygging skjer på helt nye måter

Kort sagt kan vi vel si at verden snus på hodet omtrent hver eneste dag, så fort går utviklingen.

I en slik situasjon er det viktig å vite hvor man står, hvilke styrker som er rigget for fremtiden, og hvilke områder det kan være fornuftig å gjøre innovasjoner på for å henge med i tiden som kommer. Ikke minst er det viktig å vite hvordan man skal formulere sine styrker med færrest mulige ord, og på knappe flater – som for eksempel bannerannonser og i de to-tre linjene man har til rådighet ved søkeordannonsering.

Hva gjelder innovasjoner, er det viktig å ha et forhold til hva innovasjonene skal levere på. Hvilket overhengende løfte er sterkt nok til å skape preferanse for målgruppen, og hvordan skal vi klare å gjøre innovasjoner som leverer opp til dette. Ikke bare på produktnivå, men på service, struktur, profittmodeller, kommunikasjon osv. Nå vi arbeider med USP-prosessene, spisser vi både kommunikasjon og innovasjonstankesettet på en måte som er skreddersydd for den digitale verden. Vi tar med oss de ti viktigste områdene å drive innovasjon på fra starten av prosessen rundt markedsstrategi, og parrer det samtidig med tankesettet rundt USP merkevarebygging.

Rosser Reeves var en framtidsrettet mann, han dannet grunnlaget for et tankesett som lever videre uavhengig av tid og teknologi, eller tradisjonell og digital markedsføring. Det er utgangspunktet vi må lete etter for din organisasjon, dine produkter og dine tjenester også, men da må du sannsynligvis velge bort, fokusere på det viktigste og bruke ressursene der. Rett bruk av dagens teknologi, og godt forberedt for morgendagens teknologi handler ikke om å spre seg på flest mulige flater. Det handler om å velge de som hjelper deg videre.

Det gjelder å ikke få panikk, ta ett skritt tilbake, puste ut, og arbeide systematisk og konstruktivt for veien videre med merkevarestrategien. Digital markedsføring er ikke så annerledes enn all annen markedsføring når alt kommer til alt…det er en som selger noe som løser et problem, og en som kjøper noe for å løse et problem.

Eller som Rosser Reeves så klokt sa det:

«You must make the product interesting, not just make the ad different»

TA KONTAKT FOR EN PRAT!