+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Fordelene med USP INNOVATION og sterke strategiprosesser.

Fordelen med USP INNOVATION som partner når det skal arbeides med merkevarestrategier og merkevarebygging handler ikke bare om selve prosessene – det handler også om den grunnleggende tanken rundt hele konseptet.

Det innebærer en grunnleggende filosofi (USP) for å arbeid med merkevarebygging i bunnen. USP INNOVATION AS er en organisasjon som utvikler metodeverktøy og fasiliterer strategiprosesser. Men USP INNOVATION fasiliterer også et nettverk av markedsførere som deler den samme måten å tenke merkevarebygging på, og som ønsker et faglig fora for å diskutere merkevarenes utvikling og utfordringer.

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Verktøy som er skalerbare og unike i all sin enkelhet
Merkevarestrategi og merkevarebygging - modell: Modellen består av fem områder som blir behandlet under analysen i en USP INNOVATION strategiprosess. De fem områdene er egenarten til produktet, målgruppen, kategorien (bransjen), 10 punkter for innovasjon, og ord og begreper for SEO - søkemotoroptimalisering. Modellen viser videre hvordan elementene blir tatt hånd omm gjennom hele merkevarestrategi-prosessen og lander i en Brand Book form produktet.

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Modellen viser grunnstammen vi arbeider med i vår analyse, og hvor vi hele tiden har fokus på å ta med oss elementer fram til produktets Brand Book.

Verktøyene som utgjør USP INNOVATION PROSESSEN er en blanding av tradisjonelle verktøy for strategisk merkevarebygging, «parret» med nye teorier rundt innovasjon – tilpasset vår digitale hverdag. Verktøyene tar alltid utgangspunkt i produktet-, tjenesten-, eller organisasjonen sin egenart, analysert opp imot målgrupper og kategori. Merkevarestrategien blir så utviklet med basis i å formulere et ønsket «posisjonerende omdømme», og en USP, et unikt selgende løfte som skal lede an i veien mot det posisjonerende omdømmet. Når dette er på plass, starter prosessene for den langsiktige merkevarebyggingen – med fullt fokus på de viktigste parameterne, og systematisk lukkes alle «sideveier». Systematikk for innovasjon på ti forskjellige områder er med oss fra starten av i prosessen, noe som gjør at hele prosessen blir en innovasjonsprosess – enten innovasjonene skjer rundt kommunikasjon, produkt eller andre deler av organisasjonen/verdikjeden. Det unike for våre prosesser er også fokuset fra starten av i prosessen på hvilke ord og begreper vi skal ta eierskap til og ta med oss helt ut til egne web-sider for søkemotoroptimalisering – og selvsagt i andre markedsaktiviteter og kanaler. Disse ordene henger tett på de bevisene vi formulerer underveis, som er selve «ryggraden» til det unike, posisjonerende løftet. Vår prosess for merkevarestrategi er også skalerbar. Det innebærer at vi kan arbeide etter den samme systematikken – enten vi skal ha en dags workshop, eller en prosess som både involverer flere mennesker og tar lenger tid.

Vi har valgt å dele prosessen vår inn i tre forskjellige varianter: Produkt, tjeneste og organisasjon. Utgangspunktet er likt for alle tre, men kompleksiteten i arbeidet med en merkevarestrategi øker i takt med antall mennesker. Grunnen er behovet for både forankring og motivasjon av ansatte gjennom en merkevarestrategi for en organisasjon. Gjort på rett måte vil det skape en «ny giv» for hele organisasjonen når den nye strategien er på plass og skal implementeres.

Konkrete fordeler med verktøyene for merkevarestrategi:
  • Gjennomtestede og grundige verktøy for merkevarestrategi som er videreutviklet og tilpasset dagens krevende utfordringer
  • Merkevarestrategien tar utgangspunkt i styrkene i vår egenart – det vil si at vi eliminerer risikoen for at strategien blir utformet mot noe vi ikke kan stå inne for.
  • Målgrupper og kategori blir grundig analysert
  • Arbeidet med merkevarestrategien blir behandlet som en innovasjonsprosess fra oppstarten av – noe som resulterer i større fokus på videreutvikling i et bredere perspektiv enn kun merkevarestrategien
  • Merkevarestrategien og prosessen tar med seg et fokus på hvilke ord og begreper som skal «eies» gjennom hele prosessen, noe som gjør at implementering på egne websider og søkemotoroptimalisering er tenkt på fra starten av som en del av selve merkevarestrategien.
  • Metodikken er skalerbar – det vil si at de kan arbeides med i både små og store prosesser.
  • Arbeidet rundt merkevarestrategien tar hensyn til forskjellen i kompleksitet for et produkt, en tjeneste, eller en organisasjon.
Vi har en arbeidsmetodikk for merkevarestrategi og effektiv merkevarebygging vi brenner for, og vi deler den!

Den er enkel, god og skalerbar. Du kan få tilgang til alle våre modeller og en beskrivelse av hvordan du bruker dem i en gunstig abonnementsordning. Alt samlet og delt i en DropBox som kontinuerlig blir oppdatert.

KONTAKT OSS FOR EN STRATEGIPRAT HER!