+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

USP INNOVATION handler om sterke, effektive og inkluderende prosesser for å utarbeide gode strategier – på mange nivåer. Sterke strategiprosesser er sterke fordi de fokuserer på å velge bort noe, og å konsentrere seg om det som gir best effekt mot målgruppen.
Utgangspunktet for prosessene er læren om USP – Unique Selling Proposition.
Det tradisjonelle USP-tankesettet er så «parret» med nyere tenkning rundt innovasjon og LEAN. I praksis gir det oss en LEAN Marketing-prosess. Det innebærer gode og inkluderende prosesser som gir bedre effekt med mindre ressursbruk.

Prosessene benyttes på flere nivåer:
1. Omdømmenivå
2. Produktgrupper
3. Produkt/tjenester
4. Internt – også på avdelingsnivå

Strategiprosessene tar utgangspunkt i:
* Hva som virkelig betyr noe for målgruppen
* Kultur og verdisett
* Differensiering og posisjonering

Sterke strategiprosesser er både samlende og tydeliggjørende – for hele organisasjonen.

Grunnmodellen for USP INNOVATION

Modellen viser hvilke faser vi starter med i våre arbeidsprosesser – enten det er på overordnet nivå, eller det gjelder et produkt eller en tjeneste. Vi arbeider modellen som en innovasjonsprosess. Det vil si at vi ender opp med en innovasjon på minst ett av de tre områdene – det kan være kommunikasjon, alternative målgrupper, produktforbedringer, eller for eksempel å etablere en ny kategori.