+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Merkevarestrategi har noen faste prinsipper – uavhengig av om man arbeider produkt, tjeneste, eller organisasjon. Men det er også store forskjeller.

Merkevarestrategi fellestrekk.
Modell for merkevarestrategi og merkevarebygging som viser hvordan man går fra dagens omdømme til et posisjonerende omdømme. For at merekevarestrategien og merkevarebyggingen skal bli sterk nok - viser modellen at vi trenger et unikt, selgende løfte, samt bevis for løftet for å bevege oss fra omdømme til posisjonerende omdømme

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Modellen viser hvordan vi kan bevege oss fra et omdømme til et posisjonerende omdømme

Fellestrekkene når vi arbeider en strategiprosess for en merkevare er ønsket om å bevege merkevaren fra ett sted til et annet. I vår verden blir det fra et omdømme til et posisjonerende omdømme. Alle våre strategiprosesser tar også utgangspunkt i å avdekke egenarten, analysere målgruppen, og å avdekke hvilken kategori vi egentlig opererer i. Til slutt oppsummerer vi det vi har funnet, og gjør noen strategiske veivalg for merkevaren. I våre strategiprosesser ender dette opp med en grunnleggende USP – et unikt, selgende løfte, som kan bistå oss i å bevege oss fra et omdømme til et posisjonerende omdømme. Dette unike løftet er utformet med basis i produktets egenart. Det er ufravikelig. Det som derimot kan hende, er at vi må styrke egenarten med noen bevis. Praktiske, eller mentale – for å kunne innfri på et unikt og posisjonerende løfte.
Det er det andre fellestrekket for vårt arbeid med en merkevarestrategi; vi tenker innovasjon fra starten av, og trekker åpenheten for innovasjoner med oss igjennom hele prosessen.
Det tredje fellestrekket i vår måte å utarbeide en merkevarestrategi på, er tanken på at vi gjennom hele prosessen skal ha fokus på hvilke ord vi skal «eie» når vi er ferdige med strategiprosessen. Disse ordene er knyttet opp mot våre bevis, og skal forvaltes godt gjennom innholdet på egne hjemmesider og eventuell annonsering på nett. På denne måten materialiserer og tydeliggjør merkevarestrategien seg ut på egne kanaler – noe som bør være en basis for all kommunikasjon på de flatene vi eier selv. I tillegg danner de selvfølgelig grunnlaget for arbeid i betalte,- og fortjente kanaler.

Merkevarestrategi – forskjellene på et produkt og en tjeneste.

Merkevarestrategien for et produkt i forhold til en tjeneste er forskjellige av flere grunner. De viktigste er:

  1. Tjenestene er som oftest «usynlige».
  2. En tjeneste inkluderer som oftest personer.

Disse områdene gjør en merkevarestrategi litt mer utfordrende – spesielt fordi mennesker og hvordan de oppfører seg er en del av det vi selger. Derfor stiller en merkevarestrategi som omhandler tjenester en større grad av involvering og forankring. Begge disse viktige punktene blir tatt godt hånd om i våre strategiprosesser, men bevisstheten rundt dem, er særdeles viktig. I dagens digitale hverdag blir det også mer og mer vanlig med en miks av fysiske produkter og tjenester. Det gjør selvsagt prosessen litt mer kompleks, men desto mer faglig utfordrende.

Merkevarestrategi – forskjellene på et produkt, en tjeneste og en organisasjon.
Modell for merkevarestrategi. Modellen viser forskjellen på kompleksitet når man arbeider strategi og merkevarebygging for henholdsvis et produkt, en tjeneste og en organisasjon. Kompleksiteten øker med antall mennesker involvert i strategiprosessen. Behovet for involvering, internkommunikasjon og internmarkedsføring øker også i takt med antall mennesker involvert. Modellen er også god med tanke på forankring av all markedsføring som trenger å ha organisasjonen med seg.

Merkevarestrategi: Modellen viser forskjellen på kompleksitet ved strategiarbeid for et produkt, en tjeneste, eller en organisasjon.

Merkevarestrategien for en organisasjon (Offentlig, privat, eller for eksempel er retail-kjede) er enda mer kompleks enn for en tjeneste. En organisasjon har som regel forskjellige avdelinger, de arbeider ofte med en blanding av B2B og B2C, og de har ofte både produkter og tjenester i en god og unik blanding. De største forskjellene på en merkevares strategiprosess når vi arbeider med en organisasjon er:

  1. Hvordan vi skal forankre strategiarbeidet i organisasjonen fra dag én og frem til lansering
  2. Hvordan vi skal få hele organisasjonen til å se betydningen av merkevaren sin løfte og hvilke leveranser som må til for å levere på de forventningene løftet skaper – for hver enkelt avdeling og hver enkelt person
  3. Strukturering av målgrupper – som ofte er mer kompleks for en organisasjon
  4. Både B2B og B2C markedsføring.
  5. Ambisjoner og strukturering av eventuelle innovasjonsprosjekter
  6. Som regel en mer kompleks struktur for hvilke ord og begreper organisasjonen skal «eie», og hvordan disse vektes i søkefraser på nett,  på egne kanaler – helt frem til de forskjellige målgruppene.

I tillegg til de tre nivåene for merkevarebygging; produkt, tjeneste og organisasjon, er det også forskjeller innenfor de tre nivåene. Markedene er forskjellige, kategoriene – og utviklingen av kategoriene er forskjellig, målgruppene har helt forskjellige oppfatninger, og hvert produkt, tjeneste eller organisasjon har sin indre kjerne som stiller krav til både prosess og arbeidsform. Hvordan vi arbeider- og legger opp strategiprosessen i forhold til særpreg blir vi enige om i et innledende møte.

TA KONTAKT FOR EN STRATEGIPRAT