+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Modell for merkevarestrategi og merkevarebygging som viser hvordan man går fra dagens omdømme til et posisjonerende omdømme. For at merekevarestrategien og merkevarebyggingen skal bli sterk nok - viser modellen at vi trenger et unikt, selgende løfte, samt bevis for løftet for å bevege oss fra omdømme til posisjonerende omdømme

Modell for merkevarestrategi og merkevarebygging: Modellen viser en horisontal akse med «løftest styrke», og en vertikal akse med «tid». Modellen viser to blå firkanter. Den ene ligger nederst og viser «dagens omdømme». Den øverste viser «posisjonerende omdømme». For å klare å bevege seg opp til det posisjonerende omdømmet, ligger det en Orange sirkel i midten med teksten «løfte (usp). Til venstre for sirkelen står teksten «bevis». Det går en pil fra «bevis» mot «løfte», og fra «løfte» opp til «posisjonerende omdømme». Modellen viser da at man må ha relevante, gode bevis for et løfte. Da kan vi beveg oss fra et omdømme til et posisjonerende omdømme, og merkevarestrategien og merkevarebyggingen blir optimal.