+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Modell for merkevarestrategi. Modellen viser forskjellen på kompleksitet når man arbeider strategi og merkevarebygging for henholdsvis et produkt, en tjeneste og en organisasjon. Kompleksiteten øker med antall mennesker involvert i strategiprosessen. Behovet for involvering, internkommunikasjon og internmarkedsføring øker også i takt med antall mennesker involvert. Modellen er også god med tanke på forankring av all markedsføring som trenger å ha organisasjonen med seg.

Modell for merkevarestrategi og merkevarebygging: Det er tre søyler, én akse vertikalt og én akse horisontalt. Aksen horisontalt viser «menneskelig faktor» ved merkevarestrategi, aksen vertikalt viser «involvering» ved merkevarestrategi.
Den minste står til venstre, er lyse blå – med teksten «produkt». Den i midten er litt større, Orange med teksten «produkt», og søylen til høyre er størst, burgunder, og viser teksten «organisasjon». Modellen viser at kompleksiteten ved gjennomføring av en markedsstrategi øker i takt med antall mennesker og menneskelig involvering.