+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Strategi og USP

Sjakkbrikke (bonde) i nærbilde - på vei til å bevege seg mot en usikker framtid

Strategi kan defineres som hvordan komme seg fra ett sted til et annet. Normalt er det en del hindringer på veien…

Ordet «Strategi» har mange fasetter. Kort forklart handler det om hvordan du skal komme
deg fra ett sted til et annet.

Problemet er at ordet brukes i så mange sammenhenger – også innenfor faget markedsføring. Som for eksempel markedsstrategi, kommunikasjonsstrategi, forretningsstrategi, virksomhetsstrategi reklamestrategi, omdømmestrategi, salgsstrategi og så videre.

I vår verden handler det mye om å rydde opp i disse begrepene. I USP INNOVATION arbeider vi etter en modell som kan brukes på flere nivåer, men vi starter alltid på det øverste. Når det er definert, kan vi bevege oss nedover i «lagene».

Det innebærer at vi starter med begrepet «Omdømmestrategi». I vår verden skal man ikke bare opparbeide seg et positivt omdømme, men et «Posisjonerende omdømme». I dette arbeidet blir da strategien hvordan man skal flytte seg fra et «Omdømme» til et «Posisjonerende Omdømme». Strategien for denne forflytningen blir i våre prosesser meislet ut som en USP, et unikt, selgende løfte som har evne til å løfte et «Omdømme» til et «Posisjonerende Omdømme».

På omdømmenivå blir en USP for å nå et «Posisjonerende omdømme» i praksis vår strategi. For alle andre strategier for utvikling i bedriften blir USP (strategien) målet. For all kommunikasjon som gjøres – både internt og eksternt, blir USP (strategien), basisen.

Tre kolleger som arbeider sammen.

Strategiprosesser bør legges opp på en måte som motiverer de ansatte til å fokusere på implementering av strategien.

Det er vanskelig å arbeide med strategi. Blant annet fordi veldig mange har forskjellige bilder i hodet av hva det innebærer. For oss er det viktig å arbeide med det på en måte som gjøre at vi snakke til «alle» i bedriften. Det innebærer at det språket vi bruker, de modellene vi har utarbeidet, og den arbeidsmetodikken vi benytter oss av i arbeidet er laget med tanke på å kunne involvere hele organisasjonen rundt et felles, enkelt språk.

USP INNOVATION kan holde både kurs og foredrag i strategi- og strategiprosesser. Vi kan supplerer dere med verktøyet så dere kan kjøre prosessene selv, lærer dere opp, eller fasilitere prosessene med dere som aktive deltagere. Vi kan også holde en «Strategidag» – eksempelvis for ledergruppen, for å «kickstarte» en prosess, eller gi dere et innblikk i hvordan en prosess kan kjøres. Strategi er ingen ting verdt om det ikke blir lagt handling bak. Derfor er involveringen av hele organisasjonen noe av det viktigste du kan gjøre for å få gjennomslag for strategien. Involveringsprosessen handler til slutt om hva hver enkelt person kan bidra med for å levere på strategien. Da bli definisjonen av forventninger en viktig del av hele prosessen, men det skal jeg komme mer tilbake til i et annet innlegg.

KONTAKT OSS FOR EN STRATEGIPRAT!

Copyright USP INNOVATION AS
Foto: Fotolia