+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Strategi og internmotivasjon hører tett sammen.

Av den enkle grunn at de fleste mennesker ønsker orden rundt seg, og tydelige krav å forholde seg til. Og det er også det strategiprosesser handler om – å gi de ansatte noe å forholde seg til i hverdagen. Et fast holdepunkt. Strategien gir dem det. Enten det er en omdømmestrategi, eller en markedsstrategi for et enkelt produkt eller tjeneste.

Seks gode koller som tar high five og smiler til hverandre

Gode internprosesser skaper god internmotivasjon

Nå de ansatte i tillegg får en mulighet til å være med på utviklingen av strategien, øker internmotivasjonen ytterligere. Delaktighet i strategiprosessen skaper entusiasme og forståelse for hvorfor man gjør det veivalget som må til for å skape vekst i bedriften. Etter en slik prosess kan ledelsen stille tydelige krav, og de ansatte kan stille tydelige krav. Alle vet hva de har å forholde seg til, og et felles mål å arbeide mot. Det er god internmotivasjon i seg selv.

 

I USP INNOVATION har vi utviklet metodikken med tanke på at alle skal kunne delta. De kan delta på forskjellige måter – avhengig av hva som er hensiktsmessig for en god framdrift og en godt gjennomført prosess.

  • Via intervju med hver enkelt så de kan bidra med sine synspunkter. Ofte finner vi «gull» der vi minst venter det.
  • Via workshops – for eksempel avdelingsvis eller grupper som settes sammen på andre måter.
  • Via samlinger i forkant, underveis og til slutt. For å skape en forståelse og forventning til det arbeidet som skal gjøres.

Språket er ofte en barriere for de ansatte når de skal delta på slike prosesser. Det blir fort forvirring og tilbakeholdenhet når fagspråket blomstrer opp med alle sine fremmedord. Det er ikke lett å forholde seg til ord som merkevarebygging, strategi, branding, merkevarestrategi, målgruppe, content marketing osv når det ikke er det du arbeider med til daglig. Derfor har vi forenklet språket når vi går inn i slike prosesser.

KONTAKTINFO