+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side
Bilde av øye med innmontert bygning med falgg

En visjon handler om å se noe der fremme som man ønsker å strekke seg etter. Vi foretrekker et ambisiøst løfte, konkret og håndfast for hele organisasjonen.

Visjon eller ikke visjon i strategiarbeid?

Når vi arbeider med strategi og strategiprosesser i USP INNOVATION, bruker vi sjelden ordet «visjon». Grunnen er at vi arbeider med USP – et unikt, selgende løfte.

På mange måter erstatter det visjonen, fordi det er noe hele organisasjonen må strekke seg etter. I tillegg er det noe som skal vare i «all fremtid». I en strategiprosess hvor vi arbeider med omdømme, støter vi ofte på spørsmålet om visjoner. Vår erfaring er at et unikt, selgende løfte (en USP – etter vår definisjon av en god USP), fungerer bedre. I tillegg blir det operativt – noe hele organisasjonen kan forholde seg til, måles etter, og tilrettelegge innovasjoner etter. Og ikke minst – huske. Da kan en visjonen fort bli en «ordblomst» som blir mer til forvirring enn til hjelp.
Våre prosesser går ut på å fjerne alt overflødig, velge det rette løftet med tilhørende, underliggende bevis – som er basert på de egenskapene og fordelene (relevante) som gjør at brukeren prefererer vår organisasjon eller vårt produkt. Da trenger vi ingen visjon i det daglige arbeidet. Vi trenger operativ kraft som kan forløse energi og hjelpe alle de ansatte i hverdagen. Det finner vi i løftet.
Prosessen for å finne frem til et løfte handler om å arbeide seg lagvis innover mot den innerste kjernen i organisasjonen. Det er det vårt strategiarbeid alltid starter med. Det er uklokt å lage et løfte som ikke henger sammen med kulturen organisasjonen er tuftet på. Strategiarbeid og strategiprosesser handler derfor mye om å finne selve kjernen i organisasjonen.

Om styret derimot ønsker en visjon i sitt arbeid med organisasjonen, blir en annen sak.

Her kan du komme i kontakt med oss, eller du kan sjekke ut de tjenestene vi kan bistå med:

KONTAKTINFO           TJENESTER          NETTBUTIKK MED UTVALGTE BØKER FOR LEDERE