+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Avdelingen som merkevare – en måte å styrke leveranseevnen på!

En samlet avdeling

Avdelingen som merkevare kan være en sterk pådriver for å øke leveransekraften

Enten du er toppleder og ønsker å «booste» en av avdelingene dine, eller er avdelingsleder som ønsker å gjøre det samme? Vi ser på avdelingen som en merkevare internt, og bruker den samme systematikken for å bygge den som vi gjør med andre merkevarer. Det er en annen, men spennende og involverende måte å tenke internmotivasjon og leveransefokus på. Du får en entusiastisk avdeling som jobber mot felles mål!

Vi organiserer det normalt som workshops, enten alle samtidig, eller i mindre grupper. Det avhenger av både størrelse og praktiske muligheter. Følgende områder arbeider vi oss igjennom før vi lander med et forpliktende løfte som hele avdelingen konsentrerer fokuset rundt:

  • Avdelingens egenskaper – hvilke egenskaper er det som gjør den unik for de den skal levere til?
  • Hvilke fordeler er det disse egenskapene gir?
    • Praktiske fordeler
    • Mentale fordeler
  • Hvilken personlighet skal vi fremstå som
  • Hvilket løfte kan vi forplikte oss til – som er et løfte målgruppen vår (intern eller ekstern) ser på som verdifullt.
  • Hvordan kan vi formulere dette løftet på en måte som det er lett å huske?

Med Avdelingen som merkevare vil både motivasjonen og leveransekraften øke. I tillegg til at internkommunikasjonen vil bli lettere. La oss ta en prat om en annerledes måte å samle an avdeling på!

KONTAKTINFO

Bilde: Fotolia