+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

USP omdømmestrategi – selve grunnfjellet.

Bilde av mann

En omdømmestrategi handler mye om både emosjonelle og praktiske fordeler sett fra målgruppen sitt ståsted

En USP omdømmestrategi er selve grunnfjellet – enten vi snakker om en organisasjon, et produkt, eller en tjeneste. Den legger føringer for alle andre strategier i bedriften. For oss handler den om å bringe bedriften fra et omdømme til et «POSISJONERENDE OMDØMME». Vi fasiliterer prosessen, og sørger for at den blir godt forankret i hele organisasjonen. Vår arbeidsmetodikk er utarbeidet for at hele organisasjonen skal kunne forstå, og om ønskelig, delta.

En USP Omdømmestrategi går ut på å finne et unikt, selgende løfte som ligger som en paraply over hele organisasjonen. For produkter og tjenester blir det i praksis en merkevarestrategi. Dette unike løftet blir i praksis ledestjernen for alle som arbeider i bedriften. Det blir forpliktende, og setter krav til hver enkelt person, og hver enkelt avdeling. Det innebærer også at det er mulig å definere forventninger – både internt og eksternt. En USP Omdømmestrategi handler derfor like mye om å få organisasjonen til å samle seg om felles mål.

Prosessen fasiliteres på følgende måte:

 • Formøte og etablering av en prosjektgruppe
  • Vi blir enige om deltagere
  • Ambisjoner/tidsbruk
  • Arbeidsoppgaver for de forskjellige
  • Eventuelle eksterne ressurser
 • Workshop fordelt over 1-4 dager, avhengig av omfang
  • Analyse og spesifisering av egenart/kultur
  • Kategori-, konkurrentanalyse
  • Målgruppedefinisjon/ analyse
  • SWOT
  • Mulige innovasjonsområder
  • Korrigeringer/beslutninger av målgruppe/kategori
  • Etablering av bærende løfte for omdømmebyggingen
  • Framdrift, sortering av tiltaksplaner for organisasjonen
  • Plan for forankring.
 • Oppsummering i prosjektgruppen
  • Prosjektgruppen gjennomfører også mellommøter i prosessen

En viktig faktor gjennom hele prosessen er å sørge for forankring internt hos nøkkelpersoner og eventuelt hele organisasjonen.   KONTAKTINFO