+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Marketing Coaching

Vi er din personlige sparringspartner.

Du får en «uhildet person» som kun har som mål å gjøre det arbeidet du To mennesker som arbeider fortrolig sammenholder på med bedre.  Enten via telefon/skype, mail, eller møter. Det kan være at du ønsker en diskusjonspartner å lufte nye tanker med, noen til å hjelpe deg med konkretiseringen av de tankene du har, eller for eksempel å konkretisere opp en brief til et reklamebyrå eller et notat for et styre. Marketing Coaching forplikter ikke til kjøp av andre tjenester. Du kan velge om du vil knytte det opp som en fortsettelse av  opplæring i USP-metodikken eller ikke.  Typiske områder vi kan bistå på er:

  • Grunnleggende strategisk tenkning
  • Merkevarestrategi
  • Reklameløsninger
  • Presentasjon av vanskelige temaer for ansatte
  • Internmotivasjon, samling
  • Gjøre en komplisert presentasjon enklere
  • Digitale veivalg

Vi tar en uforpliktende og uformell samtale for å avdekke hva vi kan bidra med i forhold til de områdene du ønsker støtte på.

KONTAKTINFO