+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Merkevarestrategi: Fasilitering av strategiprosesser

Fasilitering av strategiprosesser handler om å få frem all den kunnskapen som ligger i organisasjonen, og utenfor – enten det handler om en merkevarestrategi for et produkt, en tjeneste eller en organisasjon.

I tillegg handler den om å sortere all kunnskapen på en måte som gjør at det er mulig å ta viktige strategiske beslutninger. Typisk kunnskap vi trenger å få avdekket er:

  • De viktigste egenskapene/fordelene vi har
  • Detaljerte betraktninger rundt målgruppen
  • En grundig og god beskrivelse av kategorien og rammebetingelser

Denne kunnskapen bruker vi så i diskusjoner og workshops. Om det er områder vi føler vi har for lite kunnskap til å ta beslutninger på, utarbeider vi en plan og fremskaffer denne.

Merkevarestrategi og merkevarebygging - modell: Modellen består av fem områder som blir behandlet under analysen i en USP INNOVATION strategiprosess. De fem områdene er egenarten til produktet, målgruppen, kategorien (bransjen), 10 punkter for innovasjon, og ord og begreper for SEO - søkemotoroptimalisering. Modellen viser videre hvordan elementene blir tatt hånd omm gjennom hele merkevarestrategi-prosessen og lander i en Brand Book form produktet.

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Modellen viser grunnstammen vi arbeider med i vår analyse, og hvor vi hele tiden har fokus på å ta med oss elementer fra til produktets Brand Book.

Prosessen videre handler om å fasilitere for de gode diskusjonene.

  • Er våre egenskaper og fordeler relevante nok for målgruppen?
  • Arbeider vi mot riktig målgruppe? Kjenner vi den godt nok?
  • Hvordan vil kategorien vår utvikle seg i årene fremover
  • Er det innovasjoner vi bør gjøre med tanke på fremtiden?

Vedrørende innovasjoner, går vi igjennom 12 forskjellige områder det er mulig å gjøre innovasjoner, på, og ser på hvilke muligheter som finnes. Disse ti områdene er med oss gjennom hele prosessen når vi lander en god merkevarestrategi.

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Modellen viser tre faser vi går igjennom for strategiprosessen: Analyse, beslutning og bruk. I tillegg viser denselve grunnlaget for hvordan prosessen kan la strategiarbeidet og merkevarebyggingen fortsette umiddelbart, og bli en del av merkevarebyggerens hverdag - den viser hvordan "ti punkter for innovasjon", samt SEO - viktige ord og begrepere vi trenger å eie for å fullbyrde merkevarestrategien vår. Begge deler følre hele prosessen.

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Modellen viser hvordan vi har fokus på innovasjon og hvilke ord og begrep vi må «eie» for å drive en vellykket og langsiktig merkevarebygging. Begge deler er en viktig del av strategiprosessen fra start til slutt.

Rent praktisk starter vi med et formøte. Der definerer vi en prosjektgruppe som «eier» strategiprosessen. Vi blir enige om deltagere, budsjett og fremdrift, og om vi evt ønsker/trenger påfyll av kunnskap utenfor vår organisasjon. Deretter gjennomfører vi det antall workshops prosessen trenger (normalt fra 2-4). Vi oppsummerer fra hver workshop, og sender resultatene på høring i god tid før neste workshop.

Det må ikke gå lang tid mellom hver workshop, men det er viktig med noe inkubasjonstid for tankene. Det er viktige beslutninger som skal tas. I tillegg kan det dukke opp behov for noen «dypdykk» underveis i prosessen.

Det å lande en god merkevarestrategi er forutsetningen for å drive effektiv merkevarebygging. Vi tar gjerne en uforpliktende prat, hvor vi går igjennom måten vi tenker og arbeider på, og hvordan vi eventuelt kan fasilitere en prosess rundt merkevarestrategi for deg.

TA KONTAKT MED OSS FOR EN STRATEGIPRAT HER