+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

USP Merkevarestrategi – vi hjelper deg med å finne det unike, selgende løftet for produktet ditt.

Vi kan gjøre det på forskjellige måter.

Kald flaske med øl som ligger på isbiter. Flasken er uten etikett, for å vise at det kun er en flaske - før eventuell merkevarebygging begynner og gjør den til en merkevare

Så langt har ikke dette produktet noen identitet. Det er der de fleste merkevarer starter. men hvordan klare å finne en USP for et produkt som tilsynelatende er likt som alle andre? Det har vi gode prosesser for, og finnes det ingen USP, så må vi forsøke å produktutvikle en, eller velge en merkevarestrategi som går en helt annen vei

  • «Instant», som en en hel dags strategi workshop.
    Vi har et formøte med dere og blir enige om hvor dypt vi skal gå med analyse og underlag for.
    Vi blir også enige om hva vi skal låse på forhånd, så dagen blir mest mulig produktiv. Vi fasiliterer strategidagen, og summerer den opp i etterkant. Normalt bruker vi dette som en kickstart for en større prosess, eller for å gjøre en «syretest» på om et produkt har livets rett eller ikke.
  • Som en merkevarestrategi workshop over flere dager.
    Vi tar et formøte med dere, og planlegger prosessen. Vi går igjennom hva som finnes av analysemateriell, og hva som evt må fremskaffes. Det gjør vi via våre samarbeidspartnere. I tillegg blir vi enige om deltagere og framdrift. Normalt vil en slik prosess ta mellom 2-4 fulle workshopdager, i tillegg til mellommøter med prosjektgruppen underveis.

Vår grunnfilosofi går ut på å gjøre USP metodikken og arbeidsprosessene tilgjengelig på en måte som gjør at dere kan arbeide med den samme metodikken på egenhånd. Om det er aktuelt, vil også en slik prosess være en del av opplæringen rundt det å benytte metodikken. Om dere har flere produkter, eller utvikler nye produkter, vil det være et godt verktøy å arbeide med i disse prosessene.

Om dere ønsker at vi fasiliterer hele strategiprosessen, gjør vi med glede det.
Våre verktøy er skalerbare, og benyttes på flere «lag» i organisasjonen – det vil si fra omdømme, til for eksempel å behandle en avdeling som merkevare for å styrke tilhørighet og gjennomslagskraft.

KONTAKTINFO