+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Strategi først, reklame etterpå

Reklame: En god strategi bør være på plass før du starter arbeidet med reklameaktiviteter. Reklame er kun ett av virkemidlene for å drive effektiv merkevarebygging. Og det er et kostbart virkemiddel. Derfor er det fornuftig å arbeide ut den totale merkevarestrategien...

Merkevarestrategi – produkt, tjeneste og organisasjon

Merkevarestrategi har noen faste prinsipper – uavhengig av om man arbeider produkt, tjeneste, eller organisasjon. Men det er også store forskjeller. Merkevarestrategi fellestrekk. Fellestrekkene når vi arbeider en strategiprosess for en merkevare er ønsket om å...

Digital markedsføring og USP

Digital markedsføring – USP (Unique Selling Proposition) har aldri vært viktigere Verden er snudd på hodet siden USP ble lansert av Rosser Reeves, men tankesettet bak USP har aldri vært viktigere for markedsførere. Og tankesettet bak USP har aldri vært...

Litt om reklame og strategi

Reklame og strategi henger tett sammen. Men det finnes forskjellige «lærer» innfor utarbeidelse av reklame. Strategi er viktig i begge, men det er uenighet om hva strategi er og hvilken rolle den skal ha. Grovt sett kan vi kalle den ene veien «Reason Why», og den...