+47 975 70 020 post@uspinnovation.no
Velg en side

Merkevarestrategi og merkevarebygging

Merkevarestrategi og merkevarebygging: Fordelene med USP INNOVATION og sterke strategiprosesser. Fordelen med USP INNOVATION som partner når det skal arbeides med merkevarestrategier og merkevarebygging handler ikke bare om selve prosessene – det handler også om den...

Merkevarestrategi – produkt, tjeneste og organisasjon

Merkevarestrategi har noen faste prinsipper – uavhengig av om man arbeider produkt, tjeneste, eller organisasjon. Men det er også store forskjeller. Merkevarestrategi fellestrekk. Fellestrekkene når vi arbeider en strategiprosess for en merkevare er ønsket om å...

Digital markedsføring og USP

Digital markedsføring – USP (Unique Selling Proposition) har aldri vært viktigere Verden er snudd på hodet siden USP ble lansert av Rosser Reeves, men tankesettet bak USP har aldri vært viktigere for markedsførere. Og tankesettet bak USP har aldri vært...

Visjon eller ikke visjon i strategiarbeid?

Visjon eller ikke visjon i strategiarbeid? Når vi arbeider med strategi og strategiprosesser i USP INNOVATION, bruker vi sjelden ordet «visjon». Grunnen er at vi arbeider med USP – et unikt, selgende løfte. På mange måter erstatter det visjonen, fordi det er noe...

Litt om strategi og internmotivasjon

Strategi og internmotivasjon hører tett sammen. Av den enkle grunn at de fleste mennesker ønsker orden rundt seg, og tydelige krav å forholde seg til. Og det er også det strategiprosesser handler om – å gi de ansatte noe å forholde seg til i hverdagen. Et fast...

Litt om strategi

Strategi og USP Ordet «Strategi» har mange fasetter. Kort forklart handler det om hvordan du skal komme deg fra ett sted til et annet. Problemet er at ordet brukes i så mange sammenhenger – også innenfor faget markedsføring. Som for eksempel markedsstrategi,...